Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα προϊόντα ή να τα μεταβιβάσει στην Εταιρεία μας ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτήν να λάβει αυτά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Εταιρεία μας την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, σύμφωνα με τον ως άνω όρο. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός αν η επιστροφή οφείλεται σε σφάλμα της Εταιρείας μας, οπότε στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει εκείνη το κόστος της επιστροφής.
In order to avoid inconvenience to the consumer, should at the time of delivery of the order, to check the condition of the goods and packaging intact, in order to detect any obvious defects. In case you found a defect in quality control returned product, our Company undertakes to contact consumers in order to resolve the issue.
The consumer is responsible for any reduction in the value of the products only as a result of handling of the goods other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods. The consumer is obliged to send the product in well condition and without altering the packaging of the product.
Don't apply the right of withdrawal provided for in the above products are manufactured according to the consumer's specifications or clearly personalized items, upon the special order of the consumer (custom made products), as well as goods which can deteriorate easily.

Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας μας, Δήμητρας 38, 41221 – Λάρισα.

Refunds σε περίπτωση εξάντλησης ή ελλαττωματικού προϊόντος γίνονται άμεσα, εντός 2 εργάσιμων ημερών στον καταναλωτή με τον τρόπο που έκανε την εξόφληση της παραγγελίας του. Επιστροφή σε κάρτα ή επιστροφή σε τραπεζικό λογαριασμό.
Για όλα τα παραπάνω προηγείται πάντα γραπτή επικοινωνία με mail από την εταιρεία μας προς τον καταναλωτή.